Welcome香港赛马会资料官方网站为梦而年轻!

首页 >> 产品信息 >> 专利产品 >> TC-NXP

TC-NXP

产品类型 RoHS Ptot(mW) VR(V) IF(mA) trr(ns) VF(mV) IR(nA) IFSM(A) IFRM(mA) Cd(pF) Package 在线订购
PH1N4148TR 500 100 200 4 1000@IF=10mA 25@VR=20V 4 450 4 SOD27
订购  询价 
库存
PH1N4148TB 500 100 200 4 1000@IF=10mA 25@VR=20V 4 450 4 SOD27
订购  询价 
库存
PH1N4148T26B 500 100 200 4 1000@IF=10mA 25@VR=20V 4 450 4 SOD27
订购  询价 
库存
PH1N4448TR 500 100 200 4 1000@IF=100mA 25@VR=20V 4 450 4 SOD27
订购  询价 
库存
PH1N4448TB 500 100 200 4 1000@IF=100mA 25@VR=20V 4 450 4 SOD27
订购  询价 
库存
PH1N4448T26B 500 100 200 4 1000@IF=100mA 25@VR=20V 4 450 4 SOD27
订购  询价 
库存
PH1N914BTR 350 75 250 4 1000@IF=100mA 5000@VR=75V 4 450 2 SOD27
订购  询价 
库存
PH1N914BTB 350 75 250 4 1000@IF=100mA 5000@VR=75V 4 450 2 SOD27
订购  询价 
库存
PH1N914BT26B 350 75 250 4 1000@IF=100mA 5000@VR=75V 4 450 2 SOD27
订购  询价 
库存
德昌电子(集团)香港高手心水资料论坛 版权所有